"Насилственото знание не е трайно"! /Платон/

ПРОГРАМИ

Програми:


Чрез платформата в нашия сайт можем да помогнем на желаещите от всяка точка на света да се включат в обучение, което да създаде по-справедливо и устойчиво глобално общество.

По настоящем се предлагат курсове и програми, които са описани според специфика или направление:

ПРЕДЛАГАНИ ПРОГРАМИ:

1. Експерт в интернет пазаруването - срок на обучение 30 дни

2. Акварел онлайн обучение - срок на обучение три месеца

3. Акрилна живопис онлайн обучение - срок на обучение три месеца

4. Археология онлайн обучение - срок на обучение три месеца

5. Графика онлайн обучение - срок на обучение три месеца

6.

7. Маслена живопис онлайн обучение - срок на обучение три месеца

8.

9.

10.

11. Създаване на комикси - срок на обучение три месеца

12. Създаване на фалшификати - срок на обучение три месеца

13. Оценител на произведения на изкуството - срок на обучение три месеца

14. Мозайка - техника и технология - срок на обучение три месеца

15. Иконопис за деца - срок на обучение три месеца

16.

17. Иконопис за възрастни - срок на обучение три месеца /разширена програма/

18.

19. Консервация и реставрация - срок на обучение три месеца /разширена програма/

20. Консервация и реставрация на икони - срок на обучение четири месеца

21. Стенопис - фреско - /разширена програма/ - срок на обучение три месеца

22.

23. Калиграфия - срок на обучение три месеца /разширена програма/

24.

25. Творческо писане - срок на обучение три месеца /разширена програма/

26. Стъклопис - срок на обучение три месеца

27. Киберпрестъпления и киберсигурност

28. Трафикът на културно-исторически ценности

29. Консервация и реставрация на книги и ръкописи

30.

31. Анатомия на човешкото тяло - рисуване - срок на обучение един месец

32. Специализация в Предприятие Кастро - срок на обучение четири месеца

33. Индивидуално обучение

 

Обучение по заявка:

Желаете да задълбочите познанията си в определена област:

Разработваме програми свързани с предмета на дейност и по заявка.

 

Повече информация

Copyright © Castrobg.com All Rights Reserved